Testo 105/205 – profesjonalne mierniki do pomiaru temperatury i pH w sektorze spożywczym.

W przemyśle spożywczym o jakości i trwałości produktu finalnego decyduje szereg czynników pojawiających się w trakcie całego cyklu prowadzącego od jego produkcji, przetwarzania, transportu, przechowywania, aż po zakup przez konsumenta. Podstawowym sposobem kontroli tych parametrów jest dobór właściwych narzędzi pomiarowych, które dostarczą informacji o rzeczywistych wartościach krytycznych, mających bezpośredni wpływ na produkt. _ Temperatura Temperatura […]

Czytaj więcej >>