Prenumerata

Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Podatnik Vat : Tak

Nip

E-mail

Numer telefonu

Roczna drukowana 360 zł netto + 5 % VAT

Tak

Półroczna drukowana 200 zł netto + 5 % VAT

Tak

Roczna internetowa 150 zł netto + 8 % VAT

Tak

Półroczna internetowa 85 zł netto + 8 % VAT

Tak

Jeden egzemplarz internetowy 15 zł netto + 8 % VAT

*W polu UWAGI wpisz numer/miesiąc wydania.

Tak


________________________________

PRENUMERATA DLA UCZESTNIKÓW
KONGRESU MEATing


PRENUMERATA INTERNETOWA - PAKIET PODSTAWOWY 1
(12 numerów + 1 numer GRATIS)
75 zł netto + 8 % VAT

Tak


PRENUMERATA INTERNETOWA - PAKIET PODSTAWOWY 2

(6 numerów + 1 numer GRATIS)
40 zł netto + 8 % VAT

Tak


PRENUMERATA INTERNETOWA - PAKIET PREMIUM 1

(12 numerów + 3 numery GRATIS + dostęp do archiwum)
85 zł netto + 8 % VAT

Tak


PRENUMERATA INTERNETOWA - PAKIET PREMIUM 2

(6 numerów + 3 numery GRATIS + dostęp do archiwum)
50 zł netto + 8 % VAT

Tak


Uwagi

PRENUMERATA DRUKOWANA

Roczna drukowana 360 zł netto + 5 % VAT

Półroczna drukowana 200 zł netto + 5 % VAT

Roczna internetowa 150 zł netto + 8 % VAT

Półroczna internetowa 85 zł netto + 8 % VAT

Jeden egzemplarz internetowy 15 zł netto + 8 % VAT

PRENUMERATA INTERNETOWA
DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU MEATing:
PAKIET PODSTAWOWY 1
(12 numerów + 1 numer GRATIS)
75 zł netto + 8 % VAT

PAKIET PODSTAWOWY 2
(6 numerów + 1 numer GRATIS)
40 zł netto + 8 % VAT

PAKIET PREMIUM 1
(12 numerów + 3 numery GRATIS + dostęp do archiwum)
85 zł netto + 8 % VAT

PAKIET PREMIUM 2
(6 numerów + 3 numery GRATIS + dostęp do archiwum)
50 zł netto + 8 % VAT

____________________________________________

WIĘCEJ INFORMACJI:
Karolina Szlapańska –  tel. kom. 509 230 713 k.szlapanska@mieso.com.pl

Katarzyna Salomon – tel. kom. 509 230 714 k.salomon@mieso.com.pl