W numerze listopadowym „Rzeźnika polskiego”: KONTROLA JAKOŚCI W ZAKŁADZIE MIĘSNYM!

numerze m.in.:  przyrządy pomiarowe, sterowniki, termografy, systemy rejestracji pomiarów, pH-metry, konduktometry, jonometry, tlenomierze, termometry, wilgotnościomierze, urządzenia do kontroli mięsności, kontrola jakości, badania laboratoryjne. _ a ponadto – dodatek specjalny: solanki na święta. Zapraszamy do współpracy!

Czytaj więcej >>

Testo 105/205 – profesjonalne mierniki do pomiaru temperatury i pH w sektorze spożywczym.

W przemyśle spożywczym o jakości i trwałości produktu finalnego decyduje szereg czynników pojawiających się w trakcie całego cyklu prowadzącego od jego produkcji, przetwarzania, transportu, przechowywania, aż po zakup przez konsumenta. Podstawowym sposobem kontroli tych parametrów jest dobór właściwych narzędzi pomiarowych, które dostarczą informacji o rzeczywistych wartościach krytycznych, mających bezpośredni wpływ na produkt. _ Temperatura Temperatura […]

Czytaj więcej >>