Produkcja żywności to olbrzymia odpowiedzialność

Z Danielem Jończykiem dyrektorem generalnym firmy Mięs-Pol Adam Jończyk rozmawiała Katarzyna Salomon   W jaki sposób ograniczacie niekorzystny wpływ działalności firmy Mięs-Pol na środowisko naturalne? Firma poprzez wdrażanie nowych technologii stale dąży do zminimalizowania zanieczyszczeń poprodukcyjnych. Na terenie zakładu funkcjonuje nowoczesna oczyszczalnia ścieków (mechaniczno-biologiczno–chemiczna), która jest nieustannie modernizowana. Ponadto, w celu zminimalizowania stale wzrastającego zużycia energii […]

Czytaj więcej >>