Produkcja żywności to olbrzymia odpowiedzialność

Z Danielem Jończykiem dyrektorem generalnym firmy Mięs-Pol Adam Jończyk rozmawiała Katarzyna Salomon

 

W jaki sposób ograniczacie niekorzystny wpływ działalności firmy Mięs-Pol na środowisko naturalne?
Firma poprzez wdrażanie nowych technologii stale dąży do zminimalizowania zanieczyszczeń poprodukcyjnych. Na terenie zakładu funkcjonuje nowoczesna oczyszczalnia ścieków (mechaniczno-biologiczno–chemiczna), która jest nieustannie modernizowana. Ponadto, w celu zminimalizowania stale wzrastającego zużycia energii elektrycznej, właściciel postanowił wykorzystać odnawialne źródła energii elektrycznej i zainstalować panele fotowoltaiczne, które pozwoliły w znacznym stopniu zmniejszyć zużycie energii elektrycznej na rzecz energii odnawialnej, oraz kolektory słoneczne, które pozwalają odzyskać energię słoneczną w postaci gorącej wody.

 

Czym jest dla Was odpowiedzialność społeczna i jakie najważniejsze działania podejmujecie, aby być odpowiedzialnym producentem?
Firma Mięs-Pol jest świadoma odpowiedzialności, jaką niesie produkcja żywności, a w szczególności mięsa. Nieustannie rozszerzana jest gama produkowanego asortymentu oraz metody pakowania mające na celu zwiększenie jakości oraz trwałości otrzymanego produktu finalnego. Ponadto, zgodnie z wdrożonymi systemami jakości HACCP, IFS oraz BRC poddajemy nasze półprodukty, produkty oraz część produkcyjną badaniom laboratoryjnym.

 

W jaki sposób realizujecie ideę zrównoważonego rozwoju?
Zakład nieustannie od wielu lat utrzymuje funkcjonujące systemy jakości żywności. Ponadto nieustannie eksportuje asortyment na terytoria UE oraz posiada liczne uprawnienia eksportowe na obszary krajów trzecich.

 

Współcześni konsumenci stają się coraz bardziej świadomi. Jak zatem na przestrzeni lat zmienia się ich postrzeganie branży mięsnej i wymagania wobec producentów żywności?
Obecny klient jest coraz bardziej wymagający i świadomy, jak bardzo ważnym aspektem dla zdrowia organizmu jest jego prawidłowe odżywianie. W pierwszej kolejności zwraca więc szczególną uwagę na świeżość produktu, wygląd, pochodzenie, opakowanie oraz na informacje zawarte na etykiecie (skład).

 

W jaki sposób reagujecie na zmieniające się preferencje konsumentów?
Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów zakładu nieustannie dążymy do poprawy higieny procesów i systemów pakowania pozwalających utrzymać produkt w jak najlepszej jakości. Chcemy ponadto dostarczyć klientowi produkt w jak najkrótszym czasie, dlatego posiadamy własny niezawodny transport, który pozwala nam szybko i bezpiecznie dostarczyć produkt do klienta finalnego.

 

Czy konsumenci doceniają Wasze starania?
Z upływem lat nasi konsumenci przekonują się coraz bardziej do jakości naszej marki i zdobywają coraz większe zaufanie. O jakości marki przekonali się już nasi lokalni klienci oraz klienci krajowi i międzynarodowi. Marka Mięs-Pol odbierana jest jako produkt sprawdzony i pewny.

 

Dziękuję za rozmowę.