Produkcja żywności musi trwać

Jakie są zalecenia dla firm/zakładów związane z epidemią? Oprócz stale zmieniających się wytycznych i obostrzeń wprowadzanych w życie, między innymi przez Ministerstwo Zdrowia, Animex Foods opracował i na bieżąco aktualizuje, zbiór wewnętrznych regulaminów, określony jako Nadzwyczajna Procedura Prewencyjna. Wdrożone dokumenty poruszają wszystkie aspekty działalności w zakładach produkcyjnych i biurach, a ich celem jest ochrona bezpieczeństwa naszych […]

Czytaj więcej >>