Produkcja żywności musi trwać

Jakie są zalecenia dla firm/zakładów związane z epidemią?
Oprócz stale zmieniających się wytycznych i obostrzeń wprowadzanych w życie, między innymi przez Ministerstwo Zdrowia, Animex Foods opracował i na bieżąco aktualizuje, zbiór wewnętrznych regulaminów, określony jako Nadzwyczajna Procedura Prewencyjna. Wdrożone dokumenty poruszają wszystkie aspekty działalności w zakładach produkcyjnych i biurach, a ich celem jest ochrona bezpieczeństwa naszych pracowników oraz osób przybywających z zewnątrz.

 

W jaki sposób jesteście Państwo o tym informowani? Skąd czerpiecie wiedzę?
Korzystamy z poradników i informacji przekazywanych przez krajowe służby oraz międzynarodowe organizacje, takie jak WHO. Dodatkowo, w ramach Smithfield Polska powstała grupa robocza zajmująca się tematem koronawirusa. Do naszych zadań należy między innymi raportowanie zmian prawnych oraz tworzenie i przekazywanie nowych wytycznych.

 

Jaki wpływ mają obostrzenia na proces produkcji?
Jesteśmy w stałym kontakcie z Państwową Inspekcją Sanitarną, a także Ministerstwem Rolnictwa, aby wymieniać się doświadczeniem i dobrymi praktykami. Celem naszych prac jest zachowanie możliwie najbardziej optymalnego tempa produkcyjnego. Mamy świadomość, że w trudnym czasie stanu epidemicznego, bezpieczne i dobre jakościowo produkty spożywcze są kluczowe dla milionów konsumentów w Polsce i zagranicą. Naszym nadrzędnym celem, jako organizacji odpowiedzialnej społecznie, jest zadbanie, aby przy pełnym zachowaniu bezpieczeństwa naszych pracowników, proces produkcji mięsa i jego przetworów przebiegał w optymalnym tempie. Produkcja żywności w okresie pandemii musi trwać i robimy wszystko, aby ją utrzymać.

 

Jak Państwo sobie radzicie w związku z zaistniałą sytuacją?
Od ponad miesiąca podejmujemy duży wysiłek w różnych obszarach, aby zapewniać ciągłość produkcji i dbamy o integralność łańcucha dostaw. Dotychczas nie odnotowaliśmy znacznego spadku frekwencji wśród pracowników, z powodu m.in. czasowego zamknięcie szkół i przedszkoli, a co za tym idzie konieczności objęcia opieką dzieci. Pracownicy, którzy mogą wykonywać swoje obowiązki służbowe z domu, pracują zdalnie. Jesteśmy także świadomi odpowiedzialności za otaczające nas lokalne społeczności, dlatego przekazaliśmy 1,5 miliona złotych do kilkunastu placówek medycznych w kraju, w tym do szpitali jednoimiennych. Dodatkowo, nasz zakład pierzarski w Krakowie każdego dnia szyje około trzech tysięcy maseczek, które kierujemy tam, gdzie nasze wsparcie jest dzisiaj najbardziej potrzebne.

 

Jak chronić konsumentów?
Mimo stanu epidemicznego, zmianie nie uległ podstawowy sposób pozyskiwania dóbr przez konsumentów, którzy nadal kierują się do sklepów po nasze produkty. Obserwujemy szereg zmian i obostrzeń zastosowanych przez placówki handlowe. Wiemy także, że bezpieczeństwo kupujących może zapewnić dobra współpraca sklepów z producentami, dlatego prowadzimy stały dialog z naszymi partnerami biznesowymi, informujemy ich m.in. o podjętych działaniach prewencyjnych, a celem naszych starań jest wspólna troska o zdrowie Konsumentów.

 

Czy konsument może czuć się bezpieczny?
Bez względu na sytuację w kraju i zagranicą, pracujemy w oparciu o restrykcyjne przepisy krajowe i unijne, aby każdego dnia dostarczać obywatelom produkty bezpieczne, smaczne i wysokiej jakości. Jest to naszą powinnością i odpowiedzialnością wobec Konsumentów. Dlatego wdrożyliśmy wspomniany wcześniej regulamin i prowadzimy akcje wsparcia placówek medycznych oraz banków żywności, aby w tych trudnych czasach pomóc w procesie szybkiego powrotu do „normalności”.
Należy przy tym podkreślić, iż praktycznie wszystkie instytucje międzynarodowe, takie jak WHO czy EFSA, jak również właściwe urzędy w Polsce, tj. GIW czy GIS, wypowiedziały się jednoznacznie, iż obecnie nie ma żadnego dowodu na to, iż żywność, w tym rzecz jasna mięso i wędliny, są źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa SARS-CoV-2.

 

Dziękuję za rozmowę.