Ocena ryzyka mikrobiologicznego – L. monocytogenes w branży mięsno-wędliniarskiej

Ocena ryzyka jest procesem opartym na podstawach naukowych, którego celem są systematyczne zestawienie i analiza aktualnych danych i wiedzy na temat ryzyka. W idealnej sytuacji proces ten powinien prowadzić do obiektywnej oceny prawdopodobieństwa i wpływu niepożądanego skutku na zdrowie i życie konsumenta. Ocena ryzyka opiera się na opublikowanych badaniach naukowych, raportach z nadzoru, danych branżowych […]

Czytaj więcej >>