Genetyka – pierwsze ogniwo łańcucha, na końcu którego jest szynka na talerzu

Genetyka to stosunkowo młoda dziedzina wiedzy. Zapoczątkował ją Gregor Mendel, skromny czeski zakonnik, który po długoletnich badaniach nad krzyżowaniem roślin sformułował w 1866 roku swoje dwa prawa o dziedziczeniu. To one stoją u podstaw wszystkich dalszych prac hodowlanych. Mendel stwierdził, że organizm potomny dziedziczy od swoich rodziców po połowie materiału genetycznego oraz że dziedziczenie cech […]

Czytaj więcej >>