Jak cyfryzacja procesów w zakładach produkcyjnych wpływa na zmniejszenie ryzyka występowania zagrożeń dla żywności?

Cyfrowe dane o określonych procesach dają rzeczywisty obraz sytuacji w przedsiębiorstwie i pozwalają na mierzalną ocenę efektów prac. Są cennym zasobem dla przedsiębiorstwa o ile będą dobrze wykorzystane. Sprawne zarządzanie informacją cyfrową może też znacząco wpływać na zmianę jakości warunków, w jakich produkowana jest żywności.   Automatyzacja a zachowanie bezpieczeństwa żywności W zakładach branży spożywczej […]

Czytaj więcej >>