Jak cyfryzacja procesów w zakładach produkcyjnych wpływa na zmniejszenie ryzyka występowania zagrożeń dla żywności?

Cyfrowe dane o określonych procesach dają rzeczywisty obraz sytuacji w przedsiębiorstwie i pozwalają na mierzalną ocenę efektów prac. Są cennym zasobem dla przedsiębiorstwa o ile będą dobrze wykorzystane. Sprawne zarządzanie informacją cyfrową może też znacząco wpływać na zmianę jakości warunków, w jakich produkowana jest żywności.

 

Automatyzacja a zachowanie bezpieczeństwa żywności
W zakładach branży spożywczej wdrażanie innowacji przebiega bardzo różnie, a determinuje to często rodzaj wytwarzanych wyrobów. W dużych koncernach produkujących słodycze, słone przekąski czy inny tzw. produkt zestandaryzowany, unowocześnienie produkcji jest łatwiejsze. Większość procesów jest zautomatyzowana i wiele czynności wykonywanych jest bez ingerencji człowieka. Zaprogramowanie receptur, pracy dozowników, mieszalników, podajników daje możliwość bardzo precyzyjnego wytworzenia produktu oraz kontroli nad kosztami zużywanych surowców i czasu produkcji. Co więcej, automatyzacja pozwala utrzymać wysoką jakość wyrobu i zwiększać bezpieczeństwo warunków produkcji.

 

Identyfikacja zagrożeń w procesie mycia i dezynfekcji
Nieco inaczej jest w zakładach przetwórczych przy rozbiorze mięsa, drobiu czy ryb. Przy takiej działalności w zdecydowanie mniejszym stopniu daje się wyeliminować czynnik ludzki i w pełni zautomatyzować proces związany z myciem linii rozbiorowych i higienizacją stref produkcyjnych.
„Postęp technologiczny z jednej strony, a z drugiej czynnik ludzki, trudny dziś do oszacowania, zobligowały nas do poszukiwania rozwiązań, by jeszcze lepiej i w sposób bardziej przewidywalny realizować proces mycia stref produkcyjnych w zakładzie” – mówi Zbigniew Florczuk, dyrektor operacyjny w spółce Climbex.
„Postawiliśmy na technologię weryfikującą, mierzalną, dającą jednoznaczne dane analityczne. Skoncentrowaliśmy się na identyfikacji tych obszarów, które w procesie mycia są dla pracowników kluczowe i mają największy wpływ na skuteczność wykonywanej przez nich usługi, aby właśnie tam zastosować rozwiązania bardziej optymalne” – komentuje dalej sytuację dyrektor Florczuk.

 

 

Aplikacja Food Hygiene Audit – cyfrowe podejście do procesu mycia
Małe i średnie zakłady przetwórcze również muszą uzbrajać się w cyfrowe narzędzia analityczne, by móc pracować na realnych danych i racjonalnie podchodzić do optymalizacji kosztów oraz poprawiać swoją sprawność decyzyjną. Aplikacja Food Hygiene Audit wspiera zarządzanie procesem higienizacji obszarów produkcji. Pozwala zbierać szczegółowe dane o warunkach na wejściu przed rozpoczęciem procesu mycia i dezynfekcji, dane o warunkach, w jakich przebiega ten proces oraz gromadzić informacje o badaniach mikrobiologicznych czy innych wynikach kontroli.
„Na bazie realnych danych wprowadzonych do narzędzia definiujemy problemy i zagrożenia, jakie mogą mieć wpływ na jakość i czas wykonywanej przez nas usługi” – mówi o autorskim rozwiązaniu spółki Climbex dyrektor Florczuk.

„To pomaga lepiej zagospodarować przestrzeń produkcyjną, niwelować ryzyka wystąpienia sytuacji niepożądanych czy standaryzować określony zakres prac. W konsekwencji kreujemy coraz bardziej bezpieczne warunki dla wytwarzanej żywności. Przekłada się to też wprost na korzyści dla samych producentów. Wspólnie pracujemy na jednym narzędziu, w którym analizujemy jakość procesu i efekty po wdrożeniu usprawnień” – dodaje Zbigniew Florczuk.
Systematyczne gromadzenie i przetwarzanie danych pozyskiwanych z kontroli procesów i warunków panujących w pomieszczeniach produkcyjnych, ich wzajemnego oddziaływania, stanowi dużą wartość dodaną, zwiększa sprawność operacyjną firm oraz wpływa na utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa w zakładzie.