Fotowoltaika w firmie. To już nie tylko nowoczesność, to konieczność.

Procesy technologiczne w branży produkcji i przetwórstwa, a także obrotu produktami pochodzenia zwierzęcego charakteryzują się wysoką energochłonnością, a co za tym idzie wysokimi kosztami, które przedsiębiorstwa ponoszą na opłaty za energię elektryczną. Zwłaszcza w obecnym czasie skokowych wzrostów cen energii, staje się to dla firm z branży mięsnej coraz większym problemem.   Wydatki na opłaty za […]

Czytaj więcej >>