Czy lepsze jest wrogiem dobrego? Czyli czy warto weryfikować i walidować TPS

Nadanie terminu przydatności do spożycia (TPS) poprzedzają szczegółowe badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne i organoleptyczne produktu. Jednak, dopóki szeroko rozumiane otoczenie produkcji i technologia się zmienia nie powstanie ostateczna definicja i kryteria jakości mikrobiologicznej produktów żywnościowych.   Przykładem niech będą zmiany w Rozporządzeniach Komisji Unii Europejskiej nr 2019/229, 2021/382 i 2021/1374 wprowadzające zmiany w rozporządzeniu w sprawie kryteriów […]

Czytaj więcej >>