Własny prąd, ciepło, para, chłód

Produkcja i przetwórstwo mięsne, podobnie jak wiele innych gałęzi przemysłu spożywczego, ma znaczące zapotrzebowanie na energię. W całym cyklu produkcyjnym niezbędna jest nie tylko energia elektryczna, ale i ciepło w postaci ciepłej wody użytkowej oraz pary, a także chłód. Łączne nakłady na energię stanowią bardzo znaczącą część kosztów całej działalności zakładów mięsnych. Ponadto stabilność i pewność zasilania […]

Czytaj więcej >>