NOWA 7 WERSJA STANDARDU IFS FOOD

Katarzyna Salomon: Jak w trzech słowach podkreśliłaby Pani fakt, że Standardy IFS, a w szczególności IFS Food, są tak poważane przez firmy i sieci handlowe na całym świecie?

Beata Studzińska-Marciniak: Dzięki profesjonalnej wiedzy sprzedawców detalicznych, producentów, jednostek certyfikujących i innych ekspertów na całym świecie, IFS – International Featured Standards opracowuje uznane na całym świecie standardy jakości i bezpieczeństwa produktów, a także programy rozwoju. Wielu detalistów i właścicieli marek uznaje certyfikację IFS. Certyfikat IFS daje dowód, że certyfikowana firma ustanowiła skuteczne procesy zapewniające bezpieczeństwo żywności i produktów zgodnie z wymaganiami prawnymi i specyfikacjami klientów. Standard IFS Food jest uznany na całym świecie, jako standard oceny producentów żywności, który kładzie właśnie duży nacisk na bezpieczeństwo żywności oraz jakość produktów i związanych z ich wytwarzaniem procesów.

 

Oczekiwana nowa wersja standardu IFS 7 została wreszcie opublikowana. Prace nad nią trwały dość długo.
Tak to prawda, najnowsza wersja 7 standardu IFS Food została wydana na początku października. Od momentu opublikowania draftu standardu IFS v7 minął prawie rok, jednakże było to związane ze zmieniającymi się uwarunkowaniami w zakresie akredytacji, a także faktem, iż czekaliśmy na wydanie nowych wymagań GFSI, do których zobligowani byliśmy dostosować wymagania nowej wersji.

  

Jest to nowa, kolejna wersja Standardu IFS Food. Z czego wynika fakt wydania kolejnej wersji?
Mając na uwadze wielką odpowiedzialność za zaufanie, jakim obdarzają nas certyfikowane firmy, a także sieci handlowe oraz nie zapominając o procesie ciągłego doskonalenia, cyklicznie aktualizujemy nasze standardy, by cały czas zapewnić ważność naszych wymagań w stosunku do zmieniających się potrzeb rynku, a także wymagań i oczekiwań konsumenta w kwestii jakości bezpieczeństwa żywności. Ostatnio takiemu przeglądowi został właśnie poddany nasz główny standard IFS Food. Przegląd i aktualizacja standardu związana była wprost z dostosowaniem do wymagań GFSI Benchmarking Requirements wersja 2020.1, FSMA i przepisów UE, a także wymagań akredytacyjnych opisanych w normie ISO / IEC 17065. Dodatkowo, proces ciągłego doskonalenia jest wpisany w życie wszystkich standardów IFS. Chcemy, by nasze standardy były spójne, a zmieniająca się rzeczywistość oraz zwiększenie potrzeby zaufania do bezpieczeństwa produktów, są wyznacznikiem wprowadzania zmian i aktualizacji naszych standardów i programów.

 

Wracając do nowej wersji standardu IFS Foo, jakich zmiany możemy się spodziewać?
Nowa wersja standardu daje większą jasność, co do tego, czego oczekujemy od audytorów podczas przeprowadzania Oceny IFS Food Assessment. Wymagania mają teraz bardziej normatywny charakter, a nowa struktura ułatwia pracę ze standardem. Kładziemy większy nacisk na ocenę na miejscu, a mniejszy na dokumentację. Lista kontrolna (check lista)  została dostosowana do GFSI Benchmarking Requirements wersja 2020.1, FSMA i przepisów UE.

 

Czytaj całość >>