KRD-IG krytycznie o projekcie zakazu hodowli zwierząt futerkowych oraz ograniczenia uboju religijnego

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza przeanalizowała możliwe konsekwencje przegłosowania projektu ustawy zakazującej chowu zwierząt futerkowych oraz ograniczenia uboju religijnego. Wprowadzenie nowych przepisów w życie przyniesie polskiemu drobiarstwu oraz związanym z nim gałęziom rolnictwa dotkliwe straty i negatywnie wpłynie na całą krajową gospodarkę. _ Poselski projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt oraz niektórych innych […]

Czytaj więcej >>