Zagrożenie bakteriami z rodzaju legionella z przemysłowych obiegów wodnych w przemyśle spożywczym

Obieg kotłowy: – wody uzupełniającej, – układu wodno/parowego, – zładu centralnego ogrzewania.   Obieg chłodniczy: – wody chłodniczej, – wody lodowej.   Obieg technologiczny: – wody technologicznej, – wody odpadowej.   Obieg wentylacyjno – klimatyzacyjny: – woda techniczna.   W wyniku eksploatacji układy wodne pracujące w zakresie temperatur do 60 0C (czyli w zakresie niskotemperaturowym) […]

Czytaj więcej >>