Ulga badawczo – rozwojowa w branży mięsnej

Wielu przedsiębiorców poszukuje innowacyjnych rozwiązań, mających usprawnić i unowocześnić funkcjonowanie ich firm. Okolicznością, która na ogół staje na przeszkodzie rozwojowi jest jednak niepewność powodzenia projektu oraz wysokie koszty finansowania.   Ustawodawca częściowo niweluje to ryzyko poprzez nadanie innowacyjnym przedsiębiorcom uprawnienia do odliczania 200% (a czasem nawet 300%) poniesionych na ten cel kosztów. Branża mięsna w […]

Czytaj więcej >>