Sytuacja podażowo-popytowa i cenowa na rynku wołowiny

W prognozie opublikowanej w kwietniu 2023 r. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) ocenił, że globalna produkcja wołowiny w 2023 r. obniży się nieznacznie, do 59,1 mln ton wobec 59,3 mln ton w 2022 r. Spodziewany spadek produkcji w USA (o 5,4%, do 12,2 mln ton), Argentynie (o 4,6% do 3,0 mln ton), Kanadzie (o 1,4% […]

Czytaj więcej >>