Systemy pakowania mięsa

Mięso uzyskane po uboju jest bardzo dobrą pożywką do rozwoju drobnoustrojów. Znaczna zawartość w nim substancji białkowych, przy prawie obojętnym odczynie, sprzyja bowiem namnażaniu się różnej mikroflory. Najczęściej jest to mikroflora saprofityczna, ale nierzadko także i chorobotwórcza. Na powierzchni tusz zwierząt rzeźnych stwierdza się bakterie z rodzajów: Pseudomonas, Alcaligenes, Escherichia, Micrococcus, Streptococcus, Proteus, Bacillus i […]

Czytaj więcej >>