„Rzeźnik polski” na targach POLAGRA FOOD

Miesięcznik „Rzeźnik polski” był obecny na odbywających się dniach 8 – 10 maja targach Polagra Food. Podczas trwania tego wydarzenia duży nacisk położyliśmy na promocję książki pt. „Technologiczne uwarunkowania powstawania odchyleń jakościowych wyrobów mięsnych”. Prezentowaliśmy ją nie tylko na naszym stoisku, ale również podczas spotkania autorskiego z twórcami opracowania. Wydawnictwo cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, co […]

Czytaj więcej >>