Trendy, przyszłościowe kierunki rozwoju oraz wyzwania w branży mięsnej

Jak już wielokrotnie podkreślano branża spożywcza jest specyficzną gałęzią przemysłu i podlega częstym wahaniom, które są zależne od wielu czynników zewnętrznych. Okresowe spadki lub wzrosty popytu na określony produkt, a także nowe trendy mogą być spowodowane nieprzewidywalnymi wcześniej sytuacjami, które akurat w danym momencie będą wywierać wpływ na wytwarzanie żywności i kierunki rozwoju branży.   […]

Czytaj więcej >>