Program Certyfikacji „Dobrostan zwierząt”

Dobrostan zwierząt to pojęcie odnoszące się do stanu ich zdrowia, zachowania i samopoczucia. Obejmuje ono wiele różnych aspektów, takich jak dostęp do odpowiedniej ilości i jakości pożywienia, czystej wody, odpowiedniego schronienia, utrzymania higieny, opieki weterynaryjnej, a także odpowiednich warunków transportu i uboju.   Dobrostan zwierząt oznacza również, że są one traktowane z szacunkiem i godnością, […]

Czytaj więcej >>