Produkty wege jako alternatywa mięsa. Wybrane zagadnienia dotyczące produkcji żywności plant-based

Nawyki żywieniowe konsumentów podlegają ciągłym zmianom, często pod wpływem obecnie panującej mody, kampanii medialnych lub innych tego typu bodźców wywierających pewien konkretny efekt. Zwykle przejawia się on w zwiększonym zapotrzebowaniu na wskazane artykuły spożywcze i w ich coraz większym udziale w ogólnej strukturze produkcji i całkowitej sprzedaży żywności. Kampanie promujące żywność przybierają różne formy i […]

Czytaj więcej >>