Optymalizacja kosztów w zakładzie mięsnym, energooszczędność i poprawa efektywności procesów produkcyjnych – wybrane zagadnienia

Wspomniana w tytule optymalizacja kosztów ma prowadzić do wzrostu zysków i poprawy w rezultacie opłacalności produkcji, co jest podstawowym celem działalności każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży w jakiej się znajduje. Dużą rolę mają tutaj wszelkie działania logistyczne wspomagające decyzyjność i zarządzanie całą firmą. Istnieje na rynku wiele dostępnych funkcjonalnych rozwiązań, komercyjnych a także opracowań naukowych, […]

Czytaj więcej >>

Optymalizacja kosztów w zakładzie mięsnym, energooszczędność i poprawa efektywności procesów produkcyjnych

W dobie wahań cen energii, a także niepewnej dostępności jej nośników, niezwykle istotną kwestią staje się zmniejszanie zależności bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstw od czynników zewnętrznych. To niejedyne zadania stojące obecnie przed firmami. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej „nakłania” je dodatkowo do dążenia do neutralności klimatycznej poprzez wzmożone naciski na ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko. Powyższe okoliczności stanowią […]

Czytaj więcej >>