Najbliższe lata przyniosą nam wiele zmian

Z Tomaszem Parzybutem – prezesem Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP rozmawia Katarzyna Salomon   W ostatnim czasie wystosowaliście pismo do dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej. To pokłosie waszej kilkuletniej batalii o dumping cenowy w sieciach. Tak. Zwróciłem się do pana Dariusza Hysza, dyrektora Izby Administracji Skarbowej z wnioskiem o rozważenie możliwości wszczęcia kontroli skarbowej. Kontrola miałaby […]

Czytaj więcej >>