Kryteria bezpieczeństwa żywności

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności stały się obok ceny, walorów smakowych i estetycznych, jednym z ważniejszych kryteriów decydujących o zakupie danego produktu spożywczego. Samo pojęcie bezpieczeństwa żywności jest terminem złożonym. W Polsce problematykę bezpieczeństwa żywności reguluje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia.   Zgodnie z art. 3 pkt. 2 produkty […]

Czytaj więcej >>