Gospodarka odpadami w przemyśle mięsnym – wybrane zagadnienia

Od kilkunastu lat obserwuje się, że światowa produkcja żywności ma charakter wzrostowy. Wytwarzanie ogromnych ilości żywności związane jest również z niekorzystnym zjawiskiem generowania dużego poziomu odpadów powstałych w wyniku procesów technologicznych, a które należy w jak najlepszy możliwy sposób zagospodarować, tak by nie zanieczyszczały środowiska naturalnego oraz nie wpływały negatywnie na np. zmiany klimatyczne.   […]

Czytaj więcej >>