Optymalizacja kosztów w zakładzie mięsnym, energooszczędność i poprawa efektywności procesów produkcyjnych

W dobie wahań cen energii, a także niepewnej dostępności jej nośników, niezwykle istotną kwestią staje się zmniejszanie zależności bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstw od czynników zewnętrznych. To niejedyne zadania stojące obecnie przed firmami. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej „nakłania” je dodatkowo do dążenia do neutralności klimatycznej poprzez wzmożone naciski na ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko. Powyższe okoliczności stanowią […]

Czytaj więcej >>