EHEDG i ATT: Partnerstwo na rzecz bezpieczeństwa żywności

XVIII i XIX wiek to czas, w którym zagadnienie higieny i bakteriologii stało się przedmiotem poważnych rozważań naukowych. Już w XIX wieku stworzono podstawy naszej obecnej wiedzy na ten temat. Jednakże w epoce, kiedy żywność była produkowana lokalnie w małych gospodarstwach, a jej przetwarzanie ograniczało się do sezonowej pasteryzacji produktów, nikogo nie zajmowało wprowadzenie standardów […]

Czytaj więcej >>