Robotyzacja i nowoczesne inteligentne systemy w produkcji mięsa – przegląd wybranych, dostępnych rozwiązań oraz kierunków rozwoju

Światowa Organizacja FAO szacuje, że globalna produkcja mięsa wzrosła w ostatnich latach o 20% oraz przewiduje się dalszy jej wzrost na podobnym poziomie. Jak podają dane statystyczne w 2018 r. na świecie wyprodukowano około 341 milionów ton mięsa. Zatem jest to olbrzymi rynek zbytu, a stojące przed nim wyzwania, ciągłego wzrostu wielkości produkcji, są bardzo […]

Czytaj więcej >>