Dezynfekcja bez użycia wody

Najważniejszy cel prawa żywnościowego, jakim jest ochrona konsumenta przed żywnością niebezpieczną, a szczególnie szkodliwą dla zdrowia, jest realizowany przez uregulowania prawne dotyczące, oprócz wymagań co do jakości środków spożywczych, również higieny jej produkcji i obrotu. Higiena żywności jest nieodłączną częścią składową bezpieczeństwa żywności, do którego zgodnie z polską definicją ustawową należą m.in. „działania, które muszą […]

Czytaj więcej >>