Czym jest trwałość produktów mięsnych?

Z Małgorzatą Stachowiak – Dyrektorem ds. Badań Mikrobiologicznych w firmie Hamilton rozmawia Katarzyna Salomon   Czym jest trwałość produktów mięsnych i w jaki sposób można ją wydłużyć? Trwałość produktów mięsnych z punktu widzenia mikrobiologa można opisać dwojako jako trwałość mikrobiologiczną i trwałość sensoryczną. W pierwszym przypadku produkt oceniamy w kontekście obecności mikroflory patogennej bez zmian […]

Czytaj więcej >>