Czy dostępne on-line narzędzia do prognozowania w mikrobiologii żywności są wiarygodne

Jednym z ważniejszych czynników rozwinięcia się prognozowania mikrobiologicznego w latach 80-tych XX było pojawienie się wydajnych technologii komputerowych. Oznaczało to zwiększenie mocy obliczeniowej komputerów co z kolei umożliwiło wykonanie złożonych obliczeń koniecznych do pracy wieloiteracyjnych algorytmów szacujących parametry funkcji. W ten sposób interfejs programu stał się pomostem pomiędzy umiejętnościami i wiedzą człowieka a zasobami informacyjnymi […]

Czytaj więcej >>