Co nam przyniesie 2024 rok?

Rok 2023 zakończyliśmy dużą ilością wniosków rozpatrywanych nadal w ramach naborów ogłoszonych pod koniec 2022 roku dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz w połowie 2023 roku na tzw. Centra Dystrybucji w ramach działania A.1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu finansowanego z […]

Czytaj więcej >>