Bezproblemowe odprowadzanie ścieków jest możliwe!

Pod względem technologii procesowej i higieny, woda odgrywa ważną rolę w uboju oraz obróbce mięsa. Niemal cały proces produkcyjny, począwszy od miejsca dostarczenia zwierząt rzeźnych do magazynów i komór chłodniczych, wiąże się z gromadzeniem się ścieków. Ponadto ścieki gromadzą się na terenie firmy oraz w powiązanych produkcjach wtórnych.   Z procesem uboju i przetwórstwem mięsa związane […]

Czytaj więcej >>