Bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów mięsnych

Spożywanie żywności, w tym również wyrobów mięsnych musi zapewniać osiągnięcie wysokiego poziomu zdrowia ludzkiego. Na produktach mięsnych spoczywa więc duża odpowiedzialność, sprowadzająca się do ścisłego przestrzegania zasad higieny w całym cyklu produkcyjnym oraz zasad dobrej praktyki produkcyjnej. Niezbędne do realizacji tych zasad jest opieranie działań technologicznych na systemach zarządzania jakością. Tylko wtedy istnieją realne warunki […]

Czytaj więcej >>