Sterylizacja UVC w produkcji żywności

Bezpieczeństwo bakteriologiczne
Bakterie, grzyby i pleśnie naturalnie występujące na powierzchni surowców i urządzeń używanych w produkcji spożywczej mogą w niekontrolowany sposób przyczyniać się do obniżenia jakości i bezpieczeństwa produkowanej żywności. Odpowiedzialność za te realne i poważne zagrożenia ponosi producent. Nawet pozornie niewielkie zaniedbanie może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. W listopadzie ubiegłego roku media podawały informacje o wykryciu patogennych szczepów bakterii Listeria monocytogenes w części próbek mięsa pochodzącego z zakładu przetwórstwa mięsnego w województwie łódzkim. Bakterie te mogą być obecne w surowym i gotowanym mięsie, rybach czy przetworach mlecznych. Wywołują groźną dla człowieka listeriozę, oddziałującą na układ nerwowy i serce, szczególnie niebezpieczną dla osób starszych oraz dzieci. U kobiet w ciąży choroba może powodować poronienia, obumarcie lub ciężkie szkodzenia płodu, nieleczona prowadzi do śmierci. Właścicielowi zakładu został postawiony zarzut narażenia konsumentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

 

Technologia UVC – nowoczesna sterylizacja
Usuwanie zagrożeń towarzyszących procesom produkcji oraz przedłużenie okresu trwałości żywności mają coraz większe znaczenie podczas tworzenia nowych lub modernizacji istniejących linii produkcyjnych. Zmiany technologii muszą przebiegać w oparciu o ekonomicznie uzasadnione rozwiązania, które powinny być bezpieczne dla zdrowia pracowników, konsumentów oraz środowiska naturalnego. Oprócz znanych i stosowanych od lat sposobów podnoszenia bezpieczeństwa produktu, takich jak poddawanie działaniu wysokiej temperatury, środków chemicznych czy gazów ochronnych, nową i dynamicznie rozwijającą się metodą, jest sterylizacja promieniami UVC. Technologia ta, początkowo stosowana w medycynie do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, stopniowo znajdowała coraz szersze zastosowanie w innych dziedzinach. W przemyśle spożywczym była używana od końca pierwszej połowy XX wieku, ostatnie dwa dziesięciolecia to okres szybkiego wzrostu jej popularności. Promieniowanie ultrafioletowe, naturalnie występujące w przyrodzie, jest częścią składową widma światła słonecznego. W umiarkowanych ilościach jest korzystne dla człowieka, przyczynia się do wytwarzania pigmentu w skórze oraz syntezy witaminy D2. Sterylizacja UVC polega na oddziaływaniu na komórki drobnoustrojów za pomocą wysokoenergetycznego promieniowania elektromagnetycznego o długości fali 253,7 nm, emitowanego przez lampy wyładowcze. Odpowiednie dopasowanie dawki naświetlania, pozwala na szybką eliminację ponad 99% szkodliwych mikroorganizmów, uniemożliwiając ich namnażanie, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla ludzi. W oparciu o informacje dotyczące konkretnych warunków, takich jak m.in. temperatura, wilgotność, czas ekspozycji, rodzaj i waga produktu oraz parametry pomieszczenia, dawka naświetlania może być tak dobrana, by eliminować tylko wybrane szczepy bakterii. Dzięki temu istnieje możliwość wydłużenia trwałości produkowanej żywności, co przekłada się na wymierne korzyści dla producenta.

 

Czytaj pełny artykuł >>

Dodatkowe informacje oraz zdjęcia realizacji
dostępne są na stronie www.interarma.pl.