Konferencja „Kulinariów”: „Nowe wymagania Unii Europejskiej dotyczące znakowania mięsa i produktów mięsnych oraz najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywnosci oraz alternatywne metody wędzenia”. – 4 kwietnia 2014 r.