Wpływ opakowań na trwałość zapakowanych produktów

Z Lidią Jusis-Wójcik Business Development Manager w firmie Roboplast rozmawia Katarzyna Salomon

 

Proszę o wymienienie najważniejszych funkcji pełnionych przez opakowanie.Podstawową funkcją opakowań (żywności) jest ochrona przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi: mikrobiologicznymi i chemicznymi. Ponadto opakowanie powinno być przyjazne środowisku: biodegradowalne, wykonane z odnawialnych surowców. Powinno charakteryzować się barierowością, wytrzymałością mechaniczną oraz zapewniać dłuższy okres przydatności pakowanego produktu, a co za tym idzie – wyższą jakość.

 

Czy, i w jaki sposób, wpływa ono na trwałość zapakowanego produktu?
Okres trwałości to czas, przez który produkt może być przechowywany bez ryzyka utraty walorów sensorycznych lub zagrożenia dla zdrowia. Opakowanie wpływa w istotny sposób na jakość i trwałość każdego produktu spożywczego. Zabezpiecza ono produkt przed czynnikami zewnętrznymi, przed ewentualnym zniszczeniem lub uszkodzeniem danego towaru. Gwarantuje bezpieczeństwo oraz świeżość produktu w środku. Konsumenci pragną teraz świeżej, nieprzetworzonej żywności bez konserwantów. Konsekwencją jest pojawienie się nowych technik pakowania wydłużających okres trwałości/przydatności produktów. Mam tu na myśli pakowanie próżniowe lub MAP. W przypadku tego drugiego, naturalne powietrze z otoczenia zostało w opakowaniu zastąpione przez gaz lub mieszaninę gazów. Dodam, że dzięki temu można ograniczyć konieczność utylizacji odpadów generowanych przez zepsutą żywność. Innym sposobem zabezpieczenia jakości, np. mięsa jest mrożenie – Roboplast produkuje również przeznaczone do mrożenia w różnych temperaturach. Każda potrzeba naszych klientów jest rozpatrywana indywidualnie. Mamy możliwość dostosowania dostępnych nam technologii do spełnienia najróżniejszych wymagań.

 

Jakie najważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa produktów niesie źle zastosowane lub wadliwe opakowanie?
Jako producenci opakowań do żywności jesteśmy zobligowani do oznaczania produktów „do kontaktu z żywnością” oraz do produkcji zgodnej ze standardami BRC. Trzymanie się standardów jest gwarancją bezpieczeństwa w zakresie produkcji opakowania. Nasze produkty są regularnie poddawane testom oraz badaniom laboratoryjnym, by mieć pewność, że do konsumenta trafia produkt bezpieczny.

 

Czy istnieje opakowanie idealne – jakimi najważniejszymi parametrami powinno się charakteryzować?
W dzisiejszych czasach dbałości o środowisko naturalne, opakowanie powinno być przetwarzalne, poddające się łatwej segregacji, wprowadzające jak najmniej mieszanek różnych tworzyw do obiegu. Nie wystarczy metka „eko” by sprawić, by produkt był faktycznie przyjazny środowisku. Idealne opakowanie jest przemyślane i ekologiczne już na etapie projektu – pojęcie eko-projektowania jest mocno promowane w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, pomyślanej na wzór cyklu życia naturalnego w przyrodzie. Innymi słowy, zawracanie i przetwarzalność to podstawa. Oczywista wydaje się wcześniej poruszona kwestia spełniania norm dotyczących opakowań, dobór odpowiedniego opakowania do danej grupy produktów spożywczych, jak również do wymagań rynku, na który dany produkt jest przeznaczony.

 

Dziękuję za rozmowę.