Instalacja chłodnicza z amoniakalną pompą ciepła została dostarczona przez GEA Refrigeration Poland do firmy 2 Sisters Storteboom w Komornikach

GEA Refrigeration Poland dostarczyła zintegrowany system chłodniczy z amoniakalną pompą ciepła do nowego zakładu firmy przetwórstwa drobiu 2 Sisters Storteboom B.V. w Komornikach.

 

Projektowanie, konfiguracja i montaż tych systemów odbywał się przy ścisłej współpracy firm 2 Sisters Storteboom i GEA Refrigeration Poland. Celem było znaczne zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2, a tym samym ochrona środowiska i oszczędność kosztów. Realizując ten projekt firmy kontynuują partnerską współpracę, która z powodzeniem rozpoczęła się w 2007 roku wraz z otwarciem innego, polskiego zakładu w Kotowie.

 

Przemyślany system chłodzenia
Produkty drobiowe wymagają niskich temperatur w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa i jakości, aby zapobiec rozwojowi bakterii chorobotwórczych takich jak salmonella. System schładzania, który został zamontowany w Komornikach, pomaga utrzymać optymalne warunki przetwarzania i przechowywania produktów drobiowych: temperatury w zakresie od 0 do 2 stopni Celsjusza w pomieszczeniach produkcyjnych, około 7 stopni Celsjusza w pomieszczeniach pomocniczych oraz minus 40 stopni Celsjusza w zamrażarce spiralnej i zamrażarce szokowej.

 

Wentylacja i ogrzewanie
Niewłaściwie serwisowany układ wentylacyjny w budynku może przyczynić się do nadmiernego rozprzestrzeniania niektórych bakterii i wirusów. Dlatego w zakładzie przetwórstwa drobiu GEA zaprojektowała układ wentylacyjny dla całego budynku, który został dostosowany do specyficznych wymagań poszczególnych pomieszczeń. Ponadto, szczegółowa analiza procesu ogrzewania przeprowadzona przez GEA wykazała, że – dzięki instalacji pompy ciepła – może on pomóc firmie 2 Sisters Storteboom w zmniejszeniu zużycia paliwa i w znacznym zwiększeniu efektywności energetycznej oraz zmniejszeniu tzw. „śladu węglowego”. System odzyskuje ciepło odpadowe z układu chłodzenia i wykorzystuje je do podgrzewania wody do 55 stopni Celsjusza. Następnie ta woda jest używana do mycia instalacji.

 

Niskie zużycie energii i zredukowany „ślad węglowy”
Zintegrowana konfiguracja układów schładzania, wentylacji i ogrzewania to wysoce energooszczędny i zrównoważony system. Johan Nap, odpowiedzialny za działalność firmy 2 Sisters Storteboom w Polsce, wyjaśnia: „Rozwiązania GEA bardzo dobrze pasują do zaangażowania firmy 2 Sisters Storteboom w ochronę środowiska”. Układ chłodzenia wykorzystuje amoniak jako naturalny czynnik chłodniczy, który zapewnia zerowy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. W celu zapewnienia najwyższej wydajności instalacji, sprężarki i pozostałe główne urządzenia zostały wyposażone w falowniki. System odzysku ciepła zastępuje system ogrzewania oparty na kotłach gazowych i w ten sposób zmniejsza emisję dwutlenku węgla. Ponadto, w porównaniu ze standardowym kotłem, pozwala on zaoszczędzić ok. 60.000 euro rocznie. Dzięki temu zwrot z inwestycji nastąpi w ciągu zaledwie trzech lat. Natomiast centralny system sterowania i kontroli całej instalacji sprawia, że instalacja jest wyjątkowo przyjazna w obsłudze dla użytkownika.

 

 

GEA Refrigeration Poland Sp. z o.o.
ul. Hryniewickiego 10/24,
81-340 Gdynia, Poland
www.gea.com