,,Bezpieczeństwo żywności – nadzór, podział kompetencji oraz doświadczeń we współpracy pomiędzy służbami weterynaryjnymi a przetwórcami”

,,Brexit – i co dalej?”, ,,Dobrostan zwierząt – jak być lepszym?”, czy ,,Funkcjonowanie przedsiębiorstw w dobie występowania chorób zakaźnych zwierząt”, to tylko kilka  z licznych zagadnień poruszanych na zorganizowanej przez Związek Polskie Mięso w dniu 14 luty branżowej konferencji, na która zaproszono przedstawicieli przemysłu mięsnego oraz inspekcji weterynaryjnej. Konferencja ,,Bezpieczeństwo żywności – nadzór, podział kompetencji oraz doświadczeń we współpracy pomiędzy służbami weterynaryjnymi a branżą mięsną” odbyła się  w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Pałac i Folwark w Łochowie. Spotkanie było okazją nie tylko do zgłębienia wiedzy od szerokiego grona prelegentów ale również okazją do dyskusji na temat aktualnej sytuacji branży i wymianie poglądów. Wydarzenie było objęte patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Lekarza Weterynarii oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –PIB w Puławach, a także Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Konferencję oficjalnie otworzyli prezes Związku Polskie Mięso – Witold Choiński oraz Jerzy Rey Przewodniczący Rady ZPM. Pierwszy z wykładów zatytułowany ,,Brexit – i co dalej?” wygłosiła Anna Galica – dyrektor Biura ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Stephen Stelle – pierwszy sekretarz w Ambasadzie Brytyjskiej. Następnie wystąpił wieloletni członek kierownictwa Głównego Inspektoratu Weterynarii dr Krzysztof Jażdżewski porywając uczestników zagadnieniem: ,,Funkcjonowanie przedsiębiorstw w sobie występowania chorób zakaźnych zwierząt”. Pierwszą część wykładów zakończyło wystąpienie przedstawiciela firmy SaneChem  omawiając ,,Dostosowanie technologii mycia i dezynfekcji do rosnących zagrożeń bezpieczeństwa żywności”. Po przerwie rolę krajowych laboratoriów referencyjnych PIWet-PIB w Puławach w systemie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego omówił dr hab. Mirosław Polak – prof. nadzw.  z Zakładu Wirusologii PIW-PIB w Puławach, a o bioasekuracji w zakresie ASF od fermy po zakład opowiedzieli przedstawiciele firmy CID LINES: Marcin Strzelczyk oraz Łukasz Kowalski.

 

Podczas ostatniego, panelu wystąpił Arkadiusz Wasiczek dyr. Naukowo-techniczny firmy Agri Plus prowadząc niezwykle ciekawe wystąpienie ,,Dobrostan zwierząt – jak być lepszym?”. Następnie głos na temat ekonomicznej przyszłości branży zajął przedstawiciel Banku Credit Agrocole – Jakub Olipra. Całość konferencji zamknął wykład dr n. wet. Katarzyny Lasieckiej reprezentującej grupę CEDROB S.A. na temat zasad przemieszczania zwierząt oraz znakowania mięsa pochodzącego ze stref.

Wydarzenie organizowane przez Związek Polskie Mięso zwieńczyła uroczysta kolacja, która była okazją do dyskusji i podsumowania konferencji, a także wymiany poglądów i opinii na bieżące tematy dotyczące branży mięsnej.

 

>> Zobacz program

 

Dziękujemy

SPONSOROM ZŁOTYM:

 

CID LINES Sp. z o.o.

SaneChem sp. z o.o.

Credit Agricole Bank Polska S.A.

 

SPONSOROM SREBRNYM:

 

Lester Polymers Sp. z o.o.

Druk Ekspres Sp. z o.o.

Henry Kruse sp. z o.o.

 

Wydarzenie objęte zostało szerokim patronatem medialnym: