Akademia Technologa pt. Żywność Wygodna

Jesteś gotowy na zmiany i nowe wyzwania? zapraszamy do naszej Akademii Technologa

pt. Żywność Wygodna trendy i kierunki  rozwoju.