ZMIANY WE WŁADZACH SRW RP

Uczestnicy posiedzenia Rady Krajowej i Zarządu Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, które odbyło się  26 sierpnia br., podjęli decyzję o zmianach personalnych we władzach organizacji.

 

Nowym  prezesem Stowarzyszenia został wybrany Tomasz Parzybut, który poprzednio pełnił między innymi funkcję rzecznika i dyrektora generalnego Biura SRW RP. Tomasz Parzybut, absolwent studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim, pracował wcześniej jako redaktor w telewizji TVN i TVR; współpracował m.in. z redakcją Farmera, pełnił również funkcję rzecznika prasowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Janusz Rodziewicz, dotychczasowy prezes Zarządu SRW RP, będzie pełnił funkcję wiceprezesa. Rada podziękowała mu za trud, jaki włożył w rozwój organizacji w ostatnich 13 latach. Wiceprezes Piotr Ziemann także pozostaje na swoim stanowisku.

 

W czasie walnego zebrania z funkcji przewodniczącego Rady Krajowej zrezygnował Zbigniew Nowak. Był wieloletnim wiceprezesem, a następnie prezesem SRW RP, a od kilku kadencji przewodniczącym Rady Krajowej. Nowym przewodniczącym Rady wybrano Dariusza Niebieszczańskiego. Wiceprzewodniczącym dalej pozostaje Henryk Amanowicz a sekretarzem Celina Nierodkiewicz.

 

Dariusz Niebieszczański, członek wszystkich kadencji Rady Krajowej SRW RP, jest właścicielem Zakładów Mięsnych Niebieszczańscy w Prószówce, jednego z największych tego typu przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku.  Funkcję członka w Radzie Krajowej SRW RP  będzie pełniła Urszula Miazga z Zakładu Mięsnego Smak Górno.

 

źródło: http://srw.org.pl