Zaoszczędź na chłodzie – efektywne i energooszczędne rozwiązania w przemyśle mięsnym

Układy niskotemperaturowego, amoniakalnego chłodnictwa absorpcyjnego, czyli do -45°C, są coraz częściej stosowane przez klientów nie tylko w Europie ale i na całym świecie. W Polsce regularnie rosną ceny energii elektrycznej, do tego coraz częściej stosowane są układy kogeneracyjne. Otwiera to rynek na tego typu nowe rozwiązania. O ile absorpcyjne chłodnictwo wysokotemperaturowe oparte na urządzeniach bromo-litowych jest już powszechnie stosowane w naszym kraju, to niskotemperaturowe, amoniakalne chłodnictwo absorpcyjne było do tej pory mniej znane. Warto wiedzieć jak działają tego typu rozwiązania.

 

Zasada działania chłodnictwa absorpcyjnego
Chłodziarka absorpcyjna to urządzenie, które „produkuje” chłód z ciepła, przy jednocześnie bardzo niskim zużyciu energii elektrycznej. Ilość energii elektrycznej, jaką musimy dostarczyć do układu absorpcyjnego jest średnio aż 10 razy mniejsza niż w standardowych sprężarkowych układach chłodniczych.
Zakres temperatur chłodniczych, jaki możemy uzyskać z urządzeń absorpcyjnych zależy głównie od substancji chemicznych, które są zastosowane w układzie absorpcyjnym. Najbardziej znane są urządzenia oparte na bromku litu, jako absorberze. Jednak w związku z zastosowaniem wody, jako czynnika chłodniczego, są one w stanie dostarczyć chłód tylko przy temperaturach wyższych od 0°C. Jak wiemy, chłodnictwo w przemyśle mięsnym wymaga stosowania znacznie niższych temperatur. Dlatego najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest zastosowanie amoniakalnej chłodziarki absorpcyjnej.

 

Zakłady przemysłu mięsnego są idealnym miejscem do zastosowania amoniakalnych chłodziarek absorpcyjnych
W amoniakalnych chłodziarkach absorpcyjnych, czynnikiem chłodniczym w układzie jest amoniak. To powszechnie znany, ekologiczny czynnik chłodniczy stosowany w zakresie temperatur do -45°C. Amoniak bardzo dobrze sprawdza się zarówno w układach chłodniczych ze sprężarkami mechanicznymi jak i w chłodnictwie absorpcyjnym.
Zakłady przemysłu mięsnego są idealnym miejscem do zastosowania układów kogeneracyjnych z amoniakalnym chłodnictwem niskotemperaturowym. Amoniakalne chłodziarki absorpcyjne mogą być wykorzystane zarówno przy schładzaniu mieszanek glikolu czy innych płynów nisko-krzepnących, jak i przy schładzaniu amoniaku jako czynnika chłodniczego (R744) pracującego w sprężarkowym układzie chłodniczym. W każdym przypadku zastosowanie, takiego urządzenia przynosi bardzo duże oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

 

Opłacalność stosowania
Okres zwrotu z inwestycji przy zastosowaniu amoniakalnego chłodnictwa absorpcyjnego zależy od wielu czynników i należy go rozpatrywać indywidualnie dla każdej instalacji.
Można założyć, że średnio czas zwrotu waha się od 2 do 5 lat i zależy między innymi od:
– energochłonności obecnie pracującego systemu chłodniczego,
– kosztów energii elektrycznej,
– konieczności wymiany czy rozbudowy obecnego układu chłodniczego,
– dopłat rządowych lub unijnych,
– mocy chillera absorpcyjnego,
– parametrów chłodu,
– parametrów i kosztów dostępnego ciepła.

 

Dla jednego z wielu obecnie wdrażanych systemów, prosty okres zwrotu z zastosowania układu trójgeneracyjnego z silnikiem o mocy 999 kW i absorpcyjną chłodziarką amoniakalną wpiętą w amoniakalny układ chłodniczy o temperaturze pracy -10°C to niecałe 3,8 lat (przy uzyskaniu premii kogeneracyjnej do poziomu dopuszczonego) lub 3,3 lata (przy uzyskaniu dotacji inwestycyjnej w wysokości 45% nakładów). FRIZO jest jedyną firmą w Polsce oferującą producentom i przetwórcom mięsa tego typu rozwiązania. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: m.zuk@frizo.pl. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.

 

Maciej Żuk, Manager Produktu
– absorpcyjne agregaty amoniakalne, FRIZO
www.frizo.pl
biuro@frizo.pl, tel.: 22 642 04 21