Wystartowało Obserwatorium Rynku Wołowiny!

W dniu 15.07.2016r Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa i obszarów wiejskich oraz Jens Schaps Dyrektor ds. jednolitej wspólnej organizacji rynku, ekonomii i analizy rynków rolnych, uczestniczyli w pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu Obserwatorium Rynku Mięsa do monitorowania sytuacji w sektorach wołowiny , cielęciny i wieprzowiny (European Meat Market Observatory).

_

Celem przyświecającym powstaniu obserwatorium rynku mięsa jest zapewnienie większej przejrzystości unijnego sektora mięsnego poprzez rozpowszechnianie danych rynkowych i analizy krótkoterminowej, co ma zapobiegać spekulacjom na unijnym rynku mięsa, oraz dać możliwość podjęcia szybkich działań w przypadku kryzysu.

_

Bieżące, sprawne raportowanie cen w obrębie produkcji i handlu uzupełnione o szczegółową ekspercka krótkoterminową analizę to nowe rozwiązanie które ma zwiększyć wpływ na stabilizację sektora mięsnego w Unii Europejskiej.

Grono ekspertów rynku wołowiny składa się z 16 przedstawicieli łańcucha dostaw wołowiny zgłaszanych przez europejskie organizacje producentów, przetwórców, handlu.

_

Jerzy Wierzbicki, Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, reprezentujący Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych,  uczestniczył w tym inauguracyjnym posiedzeniu jako jeden z czterech  ekspertów rynku wołowiny zgłoszonych przez COPA i COGECA.