Woda jest kluczowym medium w procesie

Z Kingą Flis – Manager ds. Ochrony Środowiska w GK SuperDrob rozmawia Katarzyna Salomon

 

Zakłady przetwórstwa mięsnego zużywają największe ilości wody w branży przetwórstwa spożywczego. Z czego to wynika?
Jeżeli przyjrzymy się produkcji mięsa całościowo, czyli od chowu zwierząt do gotowego produktu to faktycznie jest to jedna z branż, która posiada wysoki ślad wodny. Wynika to ze złożoności procesu produkcyjnego. Warto tutaj także zwrócić uwagę na restrykcyjne wymogi sanitarne, których spełnienie wiąże się ze znacznym zużyciem wody.

 

Jak ważna jest rola wody w przetwórstwie mięsa?
Woda jest kluczowym medium w procesie, bez niej nie bylibyśmy w stanie produkować żywności. Jest niezastępowalna przy wielu procesach.
Zużywana jest przede wszystkim na procesy produkcyjne oraz mycie zakładów. Wodę wykorzystujemy w różny sposób – np. wodę lodową przy wychładzaniu produktów, a parę wytwarzaną z wody – do procesów technologicznych.

 

Coraz więcej zakładów decyduje się na wdrożenie działań, których celem jest ochrona zasobów wody, jak wygląda to w waszym zakładzie?
Jedyne co może zrobić przemysł w zakresie ochrony zasobów wodnych to minimalizowanie zużycia wody. Za ochronę zasobów wodnych odpowiada Państwo i powinno je chronić rozsądnie konstruowanym prawem. Oszczędności wody przekładają się na zmniejszenie jej zużycia, co bezpośrednio wpływa na koszty. Dlatego też nie trzeba przedsiębiorstw przekonywać do optymalizacji – jest to po prostu opłacalne. Przy tak szybko rosnących cenach i ciągłych podwyżkach takie działania są dla nas priorytetowe.

 

Skąd pobieracie wodę na cele przemysłowe?
W Grupie Kapitałowej mamy kilka zakładów o różnych profilach działalności. W większości przypadków pobieramy wodę z własnych ujęć.
Równocześnie mamy zakłady, które zaopatrujemy w wodę z zewnętrznej sieci wodnokanalizacyjnej.

 

Jakie podjęliście działania, aby zminimalizować zużycie wody w zakładzie?
Aktywnie monitorujemy efektywność energetyczną i zużycia mediów naszych zakładów. Optymalne wykorzystanie posiadanych zdolności
Woda jest kluczowym medium w procesie przerobowych jest tutaj kluczowe. Każdy Dział Techniczny ma w celach zmniejszenie zużycia
wody w przeliczeniu na kilogram produktu. W zakładach weryfikujemy procesy produkcyjne, by tam, gdzie to możliwe ograniczać zużycie wody. Przeprowadziliśmy inwestycje związane z „zawracaniem wody”.

Część wody odzyskujemy i przekierowujemy ją do innych procesów, przykładami takich praktyk mogą być: przekierowanie uprzednio wykorzystanej wody do wstępnego namaczania kontenerów żywcowych przed ich myciem i dezynfekcją, czy też odzysk wody lodowej do celów klimatyzacyjnych. Obserwujemy pojawiające się na rynku nowe rozwiązania związane z oszczędzaniem wody, tak by móc je w przyszłości implementować do naszych zakładów.

 

Dziękuję za rozmowę.