Właściciel firmy Weindich Sp.J. – Jerzy Weindich odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

W piątek 15 stycznia 2016r. właściciel firmy Weindich Sp.J. – Jerzy Weindich, otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej z rąk Ministra Gospodarki w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego Uroczystość została zorganizowana wspólnie z SGH w Warszawie  „To niebywały honor i zaszczyt otrzymać takie odznaczenie. To mobilizuje do podejmowania dalszych działań i jeszcze większej aktywizacji biznesu” – powiedział Jerzy Weindich, właściciel firmy Weindich Sp. J.

_
Tego typu odznaczenia przyznawane są za wybitne osiągnięcia w sferze innowacji, promocji polskiego przemysłu, wdrażania nowych technologii, prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz wprowadzania efektywnych metod zarządzania. Wyróżnione osobistości tą nagrodą mają znaczący wkład w ustanawianie wysokich standardów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a działalność ich firm pozytywnie wpływa na konkurencyjność polskiej gospodarki. Jerzy Weindich otrzymał je za specjalne zasługi, wsparcie i wkład włożony w rozwój branży spożywczej i gastronomicznej w Polsce.

_
To już drugie tak ważne i prestiżowe odznaczenie dla p. Jerzego. W maju 2015 r. Jerzy Weindich otrzymał Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. To znakomite odznaczenie państwowe jest przyznawane nielicznym tylko osobom, które w sposób wybitny przyczyniły się do rozwoju regionu.

_
Gratulujemy Panu Jerzemu Weindichowi tak znamienitego odznaczenia i życzmy dalszych sukcesów zawodowych!

_