WIPASZ S.A. – WCHODZI DO EUROPEJSKIEJ TOP LIGI PRZEMYSŁU PRZETWÓRSTWA DROBIARSKIEGO. FRAGMENT HISTORII SUKCESU FIRMY.

Rok 2012 dla firmy przetwórstwa drobiarskiego – WIPASZ S.A. – to czas zakończenia tzw. Fazy 1 dla głównych inwestycji strategicznych, których celem była transformacja działalności przedsiębiorstwa w kierunku dołączenia do ligi najnowocześniejszych firm w Europie. Przedsiębiorstwo starannie dobiera swych partnerów technologicznych i wybiera tych, którzy są w stanie realizować jego wizję rozwojową. Dla sektora naważania i pakowania, Wipasz S.A zawiązuje współpracę z ISHIDA Europe.

– Firma Ishida zainstalowała cztery fabrycznie nowe linie pakujące. Jedna dla skrzydełek, druga dla filetów a dwie pozostałe, na porcjowane, wybrane części udek drobiowych.

– Główne korzyści, które uzyskano to, po pierwsze – zastosowana technologia precyzyjnego naważania pozwoliła na ustalanie poziomu masy wagowej i wypracowywaniu realnego zysku. Druga korzyść to implementacja systemów zaawansowanej inspekcji i testowania, które pomogły otworzyć produktom firmy Wipasz S.A. wejście na lady chłodnicze najbardziej prestiżowych sieci supermarketów Europy.

Dwa lata temu, spółka dzięki wdrożeniu zespołu modyfikacji tzw. Fazy-1, niemalże podwoiła swój wynik i uzyskała przerób na poziomie ponad 90.000 sztuk drobiu na dzień.

=

Czytaj więcej >>>