Ważna informacja! WSPARCIE DLA HODOWCÓW ŚWIŃ

Od 18 do 31 stycznia br. będzie można składać wnioski o pomoc w ramach instrumentu wsparcia „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”. Jest to nadzwyczajne, tymczasowe wsparcie finansowane z budżetu PROW 2014–2020.
Pomoc będą mogli otrzymać posiadacze świń urodzonych w siedzibie stada w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz spełnili warunki określone w rozporządzeniu(1).
Wysokość wsparcia wynosi co najmniej 2 400 zł i nie więcej niż 15 000 euro (ok. 70 000 zł) na rolnika (to maksymalny limit określony w przepisach rozporządzenia UE). Pomoc można otrzymać tylko raz.
Wnioski będą przyjmowane od 18 stycznia 2023 r. przez Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR. Więcej informacji dostępne jest pod adresem: https://lnkd.in/djkDvGx4

 

(1) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2022, poz.2742).